dimecres, 25 de març de 2015

CRIDA A PARTICIPAR EN L'ORGANITZACIÓ DE LES JORNADES

(Castellano más abajo)

POSEM LA PERSONA AL CENTRE DE L'EDUCACIÓ


Vivim en una època de canvis profunds en què, com a societat, se’ns presenten molts reptes. Tot i que els canvis acostumen a generar inquietuds, són alhora una oportunitat per repensar el que fem i construir propostes noves. Un dels principals reptes que hem d’afrontar és el de posar l’educació al centre del debat social i la persona al centre de l’educació. 

Cada vegada hi ha més famílies, professionals de l’educació i joves que demanen una educació que posi l’èmfasi en el desenvolupament integral de l’individu. Al mateix temps, un nombre creixent de persones i entitats estan repensant el model educatiu i oferint iniciatives en aquesta línia. 


Constatem, però, que una gran part de la ciutadania encara no coneix aquestes iniciatives i observem alhora que algunes d’aquestes iniciatives no es coneixen entre si. 
Igualment, som conscients que molts professionals de l'educació i moltes famílies tenen la necessitat de conèixer de primera mà el dia a dia d'aquestes experiències educatives i de poder respondre a la pregunta de com afrontar a la pràctica el repte de crear entorns educatius centrats en la persona. 

Per tal de reflexionar sobre aquests reptes i generar espais de confluència, volem convocar la celebració d'unes jornades que portin com a títol:

Jornades d’innovació educativa: posem la persona al centre de l’educació
                               
a Barcelona, el 3, 4 i 5 de juliol

A fi que les jornades siguin el més inclusives i representatives possible de la diversitat d'entorns, models i iniciatives que estan duent a terme experiències educatives centrades en la persona, volem convidar-vos a participar en la preparació d'aquestes jornades. 

Per això, us convidem a la propera trobada de preparació de les jornades, el dimarts 9 de juny a La Caseta (Carrer Mateu, 16, barri de Gràcia, metro Fontana), de 19 a 21h aprox.Signat

Plataforma a favor d'una educació centrada en la persona
http://jornadeseducaciopersona.blogspot.com.es/

CASTELLANO
LLAMAMIENTO A PARTICIPAR EN LA ORGANIZACIÓN DE LAS JORNADASPONGAMOS LA PERSONA EN EL CENTRO DE LA EDUCACIÓN

Vivimos en una época de cambios profundos en qué, como sociedad, se nos presentan muchos retos. Aunque los cambios acostumbran a generar inquietudes, también son a su vez una oportunidad para repensar lo que hacemos y construir propuestas nuevas. Uno de los principales retos que tenemos que afrontar es el de poner la educación en el centro del debate social y la persona en el centro de la educación.

Cada vez hay más familias, profesionales de la educación y jóvenes que piden una educación que ponga el énfasis en el desarrollo integral del individuo. Al mismo tiempo, un número creciente de personas y entidades están repensando el modelo educativo y ofreciendo iniciativas en esta línea.


Constatamos, pero, que una gran parte de la ciudadanía todavía no conoce estas iniciativas y observamos a la vez que algunas de estas iniciativas no se conocen entre si.
Igualmente, somos conscientes de que muchos profesionales de la educación y muchas familias tienen la necesidad de conocer de primera mano el día a día de estas experiencias educativas y de poder responder a la pregunta de cómo afrontar a la práctica el reto de crear entornos educativos centrados en la persona.

Para poder reflexionar sobre estos retos y generar así espacios de confluencia, queremos convocar la celebración de unas jornadas que lleven como título:

Jornadas de innovación educativa: ponemos la persona en el centro de la educación
en Barcelona el 3, 4 y 5 de julio

A fin de que las jornadas sean lo más inclusivas y representativas posibles de la diversidad de entornos, modelos y iniciativas que están llevando a cabo experiencias educativas centradas en la persona, queremos invitaros a participar en la preparación de estas jornadas.

Por esto, os invitamos al siguiente encuentro de preparación de las jornadas, el martes 9 de junio en La Caseta (Carrer Mateu, 16, barri de Gràcia, metro Fontana), de 19 a 21h aprox.

Firmado

Plataforma a favor de una educación centrada en la persona
http://jornadeseducaciopersona.blogspot.com.es/

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada